Sveriges historia

Sverige har en mycket intressant och anrik historia, som vi ska vara mycket stolta över. Det sägs att de första människorna kom till landet redan för 14 000 år sedan, och under denna tid var hela landet till stor del täckt av is. Det är oklart varifrån dessa människor kom, men mest sannolikt är omkringliggande områden i norra Europa. Då var renar, vargar och hare vanligt förekommande djur. Läs vidare för att lära dig mer om Sveriges historia.

Mesolitikum

MesolitikumUnder det som kallas för mellanstenåldern blev svenskarna tvungna att livnära sig på fiske och småvilt, eftersom de större djuren dött ut. Stora delar av landet låg fortfarande under is och vatten. Under den yngre stenåldern skulle det komma nya människor, med kunskap om bland annat jordbruk. De kom främst från nuvarande Syrien och Turkiet. Dessutom kom en tredje folkgrupp från Sibirien. Det var under denna tidsperiod som Sverige gick över från att vara ett jägarland till att bli ett jordbruksland.

Handeln ökar under bronsåldern

Under bronsåldern skedde en tydlig ökning av handel, vilket förmodligen berodde på att hästen fick en mycket större betydelse. Det var så man kunde få hem tenn från England, vilken senare användes, tillsammans med koppar, för att tillverka vapen. Sverige var under denna tid väldigt isolerade från omvärlden. Även inne i landet var det vanligt att familjer bodde för sig själva, i ensliga hus. Bronsåldern skulle senare gå över i järnåldern, då det skedde stora förändringar.

Järnåldern i Sverige

Denna tidsperiod kännetecknas främst av att metall inte längre bara var avsett för eliten och de rika. Det var också under järnåldern som samerna och deras kultur började att formas. När vi nådde år 0 bodde det cirka 200 000 invånare i Sverige. Om vi ska sätta det i förhållande till idag bor det cirka 160 000 personer i och omkring Uppsala. Tack vare romarna skulle Sverige snart få betydligt mer kontakt med omvärlden.

Vasatiden

Sveriges-stormaktstidVi gör nu ett hopp och fokuserar på vad som kallas för Sveriges stormaktstid. Det är en period som började år 1611 och slutade 1721. Under stormaktstiden lyckades Sverige erövra en stor del av norra Europa, och var under en period en riktigt mäktig nation. Historiker anser ofta att denna epok inleds med att Gustav II Adolf kommer till makten. Det var han som skulle rusta upp den svenska militären, och komma att ha en stor betydelse under det trettioåriga kriget.

Under 1900-talet

Det är givetvis svårt att gå igenom hela Sveriges historia i en artikel. Om vi gör ännu ett hopp hamnar vi i 1900-talet, då demokratin fick sitt stora genombrott. Svenskarna stod också starka genom två världskrig, eftersom vi officiellt var neutrala under båda två. Under efterkrigstiden blomstrade landet, och vi var bland annat ett av världens mest läsande folk. Sverige hade en mycket stark ekonomi, med många unga män som kunde arbeta då de inte blivit skadade i krig.