Coronaviruset

Coronaviruset eller COVID-19 som viruset benämns för i forskarvärlden sprider just nu (2020-03-16) stor oro över hela världen och inte minst i Europa där länderna kring Alperna varit extra hårt utsatta. Något vaccin har ännu inte skapats men forskare världen över jobbar för fullt för att få till stånd ett sådant vaccin.

Vad är ett virus?

Ett virus är en mikroorganism tillika en parasit som för att fortplanta sig måste göra det i andra levande celler, såsom djurceller (människan är ett djur) och växtceller. Det finns också virus som förökar sig i bakterieceller (bakteriofager). Människan kan alltså råka ut för virus som inkräktar på exempelvis vävnaden (där levande celler finns) och i bakterierna som redan finns i kroppen.

Människans reaktion på att bli av med viruset är att hosta och nysa mycket, och det är på den vägen som viruset kan sprida sig till andra värdar. Har man någon gång haft ett virus (bortsett från förkylningsvirus) så har antikroppar bildats som är beredda på att stöta bort viruset nästa gång det dyker upp. Vaccin ger aldrig en hundraprocentig garanti för att man slipper viruset, men riskerna att få det minskar kraftigt.

Coronaviruset har orsakat en pandemi

När man pratar om vanliga förkylningar, som man för övrigt kan lindra på olika sätt, exempelvis så finns det hostmedicin som kan hjälpa så går det inte att prata om epidemier eller pandemier. Det beror på att förkylningsvirus är vanliga och kan uppstå när som helst mot vem som helst. Coronaviruset bröt ut vid årsskiftet 2019/2020 i Asien och två månader senare finns det över hela världen. Det är tyvärr oundvikligt då smittan inte går att hejda i dagens globaliserade värld, om man inte stoppar all handelstrafik och turism direkt.

Coronaviruset sprids genom droppkontakt, alltså att snor och saliv förs över från en människa till en annan genom direktkontakt. Viruset överlever inte i luften och kan därför inte spridas från Asien till Europa genom luften.

Äldre är de som drabbas hårdast av viruset

Det finns redan nu vittnesmål om att unga får kraftiga smärtor av Coronaviruset. Då kan man genast antaga att det är värre för äldre. Äldres kroppar klarar av sjukdomar och virus sämre än unga personer då immunförsvaret liksom övriga organ och hjärt-lung-system är försvagade. Så är det för alla organismer att ju äldre du är desto sämre förutsättningar har du till att överleva och det beror på att naturen hela tiden vill ha nya, produktiva individer istället för gamla individer som slukar naturresurser.

Viktigt att inte drabbas av panik

Coronaviruset har en dödlighet på cirka 3 % av antalet smittade vilket är förhållandevis lågt och kan jämföras med en normal vinterinfluensa. Däremot ska man inte underskatta det och man bör inte ta onödiga risker. Att bunkra varor som många gjort är helt onödigt då inget tyder på att massdöd kommer inträffa. För att förhindra smitta är det bra om sjuka stannar hemma från jobbet, att de som varit utomlands sätter sig i karantän i två veckor och att handskakningar undviks.

Undvik precis som den svenska regeringen själv meddelat att besöka äldreboenden och sjukhus om det inte är nödvändigt. Ring hellre till den äldre personen.